รายการหมึก 

วิธีค้นหา กด Ctrl+f พิมพ์รุ่นเครื่องพิมพ์ที่ต้องการ

 

รุ่น

รายละเอียด

ราคา

TM Series (TM-5300/5305, TM-5200/5205)    
TM Series 300ml.    
Ink Tank PFI-8320MBK Pigment Ink for TM Series, 300ml.  
Ink Tank PFI-8320BK Pigment Ink for TM Series, 300ml.  
Ink Tank PFI-8320C Pigment Ink for TM Series, 300ml.  
Ink Tank PFI-8320M Pigment Ink for TM Series, 300ml.  
Ink Tank PFI-8320Y Pigment Ink for TM Series, 300ml.  
     
TM Series 130ml.    
Ink Tank PFI-8120MBK Pigment Ink for TM Series, 130ml.  
Ink Tank PFI-8120BK Pigment Ink for TM Series, 130ml.  
Ink Tank PFI-8120C Pigment Ink for TM Series, 130ml.  
Ink Tank PFI-8120M Pigment Ink for TM Series, 130ml.  
Ink Tank PFI-8120Y Pigment Ink for TM Series, 130ml.  
     
TX Series (TX-5400/5300)    
TX Series 700ml.    
PFI-8710 MBK TX Series 700ml - Single  
PFI-8710 BK TX Series 700ml - Single  
PFI-8710 C TX Series 700ml - Single  
PFI-8710 M TX Series 700ml - Single  
PFI-8710 Y TX Series 700ml - Single  
     
TX Series 330ml.    
PFI-8310 MBK TX Series 3300ml - Single  
PFI-8310 BK TX Series 3300ml - Single  
PFI-8310 C TX Series 3300ml - Single  
PFI-8310 M TX Series 3300ml - Single  
PFI-8310 Y TX Series 3300ml - Single  
     
TX Series 160ml.    
PFI-8110 MBK TX Series 160ml - Single  
PFI-8110 BK TX Series 160ml - Single  
PFI-8110 C TX Series 160ml - Single  
PFI-8110 M TX Series 160ml - Single  
PFI-8110 Y TX Series 160ml - Single  
     
PRO Series (PRO-540S/560S/520/540/560)    
PRO Series 700 ml.     
Ink Tank PFI-57 MBK PRO Series 700ml - Single  
Ink Tank PFI-57 PBK PRO Series 700ml - Single  
Ink Tank PFI-57 C PRO Series 700ml - Single  
Ink Tank PFI-57 M PRO Series 700ml - Single  
Ink Tank PFI-57 Y PRO Series 700ml - Single  
Ink Tank PFI-57 PC PRO Series 700ml - Single  
Ink Tank PFI-57 PM PRO Series 700ml - Single  
Ink Tank PFI-57 GY PRO Series 700ml - Single  
Ink Tank PFI-57 PGY PRO Series 700ml - Single  
Ink Tank PFI-57 R PRO Series 700ml - Single  
Ink Tank PFI-57 B PRO Series 700ml - Single  
Ink Tank PFI-57 CO PRO Series 700ml - Single  
     
PRO Series 330 ml.     
Ink Tank PFI-53 MBK PRO Series 330ml - Single  
Ink Tank PFI-53 PBK PRO Series 330ml - Single  
Ink Tank PFI-53 C PRO Series 330ml - Single  
Ink Tank PFI-53 M PRO Series 330ml - Single  
Ink Tank PFI-53 Y PRO Series 330ml - Single  
Ink Tank PFI-53 PC PRO Series 330ml - Single  
Ink Tank PFI-53 PM PRO Series 330ml - Single  
Ink Tank PFI-53 GY PRO Series 330ml - Single  
Ink Tank PFI-53 PGY PRO Series 330ml - Single  
Ink Tank PFI-53 R PRO Series 330ml - Single  
Ink Tank PFI-53 B PRO Series 330ml - Single  
Ink Tank PFI-53 CO PRO Series 330ml - Single  
     
PRO Series 160 ml.     
Ink Tank PFI-51 MBK PRO Series 160ml - Single  
Ink Tank PFI-51 PBK PRO Series 160ml - Single  
Ink Tank PFI-51 C PRO Series 160ml - Single  
Ink Tank PFI-51 M PRO Series 160ml - Single  
Ink Tank PFI-51 Y PRO Series 160ml - Single  
Ink Tank PFI-51 PC PRO Series 160ml - Single  
Ink Tank PFI-51 PM PRO Series 160ml - Single  
Ink Tank PFI-51 GY PRO Series 160ml - Single  
Ink Tank PFI-51 PGY PRO Series 160ml - Single  
Ink Tank PFI-51 R PRO Series 160ml - Single  
Ink Tank PFI-51 B PRO Series 160ml - Single  
Ink Tank PFI-51 CO PRO Series 160ml - Single  
iPF510/605/650/750/760/765, 130ml  PACK    
Ink Tank PFI-102BK (5pcs) iPF510/605/650/750/760/765 Black - Reactive Dye, 130ml  
Ink Tank PFI-102C (5pcs) iPF510/605/650/750/760/765 Cyan - Reactive Dye, 130ml  
Ink Tank PFI-102M (5pcs) iPF510/605 Magenta - Reactive Dye, 130ml  
Ink Tank PFI-102MBK (5pcs) iPF510/605/650/750/760/765 Matte Black - Reactive Pigment, 130ml  
Ink Tank PFI-102Y (5pcs) iPF510/605/650/750/760/765 Yellow - Reactive Dye, 130ml  
     
*สำหรับรุ่น iPF650/750/765 ใช้หมึก สี M เป็น Code PFI-104M    
iPF650/750/765 Reactive Dye, 130 ml. PCS (separate)    
Ink Tank PFI-104M  iPF650/750/760/765 Magenta - Reactive Dye, 130ml  
     
iPF650/750/765 Reactive Dye, 130 ml. PACK    
Ink Tank PFI-104M  (5 PCS)  iPF650/750/760/765 Magenta - Reactive Dye, 130ml  
     
iPF671E 90ml. PCS    
Ink Tank PFI-8007 BK iPF671/681/686/771/781/786 Dye ink 90ml  
Ink Tank PFI-8007 C iPF671/681/686/771/781/786 Dye ink 90ml  
Ink Tank PFI-8007 M iPF671/681/686/771/781/786 Dye ink 90ml  
Ink Tank PFI-8007 MBK iPF671/681/686/771/781/786 Dye ink 90ml
(iPF671E requires 2pc of MBK)
 
Ink Tank PFI-8007 Y iPF671/681/686/771/781/786 Dye ink 90ml  
     
iPF671/681/771/781/786  130 ml.  PACK     
Ink Tank PFI-8107BK (5PCS) iPF671/681/771/781/786 Black - Reactive Dye, 130ml  
Ink Tank PFI-8107C (5PCS) iPF671/681/771/781/786 Cyan - Reactive Dye, 130ml  
Ink Tank PFI-8107M (5PCS) iPF671/681/771/781/786 Magenta - Reactive Dye, 130ml  
Ink Tank PFI-8107MBK (5PCS) iPF671/681/771/781/786 Matte Black - Reactive Pigment, 130ml  
Ink Tank PFI-8107Y (5PCS) iPF671/681/771/781/786 Yellow - Reactive Dye, 130ml  
     
iPF681/781/786  300 ml. PCS  (separate)    
Ink Tank PFI-8207MBK iPF681/781/786 Matte Black - Reactive Pigment, 300ml  
Ink Tank PFI-8207BK iPF681/781/786 Black - Reactive Dye, 300ml  
Ink Tank PFI-8207C iPF681/781/786 Cyan - Reactive Dye, 300ml  
Ink Tank PFI-8207M iPF681/781/786 Magenta - Reactive Dye, 300ml  
Ink Tank PFI-8207Y iPF681/781/786 Yellow - Reactive Dye, 300ml  
     
iPF681/781/786  300 ml. PACK     
Ink Tank PFI-8207BK (3PCS) iPF681/781/786 Black - Reactive Dye, 300ml  
Ink Tank PFI-8207C (3PCS) iPF681/781/786 Cyan - Reactive Dye, 300ml  
Ink Tank PFI-8207M (3PCS) iPF681/781/786 Magenta - Reactive Dye, 300ml  
Ink Tank PFI-8207MBK (3PCS) iPF681/781/786 Matte Black - Reactive Pigment, 300ml  
Ink Tank PFI-8207Y (3PCS) iPF681/781/786 Yellow - Reactive Dye, 300ml  
     
iFP815/825 Reactive Pigment, 330 ml. PCS    
Ink Tank PFI-303BK iPF815/825 Black - Reactive Dye, 330ml  
Ink Tank PFI-303C iPF815/820 Cyan - Reactive Dye, 330ml  
Ink Tank PFI-303M iPF815/825 Magenta - Reactive Dye, 330ml  
Ink Tank PFI-303MBK iPF815/825 Matte Black - Reactive Pigment, 330ml  
Ink Tank PFI-303Y iPF815/825 Yellow - Reactive Dye, 330ml  
     
iPF815/825 Reactive Pigment 700 ml. PCS  (separate)    
Ink Tank PFI-703MBK iPF815/825 Matte Black - Reactive Pigment  
Ink Tank PFI-703BK iPF815/825 Black - Reactive Dye, 700ml  
Ink Tank PFI-703C iPF815/820 Cyan - Reactive Dye, 700ml  
Ink Tank PFI-703M iPF815/825 Magenta - Reactive Dye, 700ml  
Ink Tank PFI-703Y iPF815/825 Yellow - Reactive Dye, 700ml  
     
iPF815/825 Reactive Pigment 700 ml.  PACK    
Ink Tank PFI-703BK (3pcs) iPF815/825 Black - Reactive Dye, 700ml  
Ink Tank PFI-703C (3pcs) iPF815/820 Cyan - Reactive Dye, 700ml  
Ink Tank PFI-703M (3pcs) iPF815/825 Magenta - Reactive Dye, 700ml  
Ink Tank PFI-703MBK(3PCS) iPF815/825 Matte Black - Reactive Pigment, 700ml  
Ink Tank PFI-703Y (3pcs) iPF815/825 Yellow - Reactive Dye, 700ml  
     
iPF831/841/851 Pigment 330ml.   PCS    
Ink Tank PFI-8307BK iPF831/841/851 Black - Reactive Dye  
Ink Tank PFI-8307C iPF831/841/851 Cyan - Reactive Dye  
Ink Tank PFI-8307M iPF831/841/851 Magenta - Reactive Dye  
Ink Tank PFI-8307MBK iPF831/841/851 Matte Black - Reactive Pigment  
Ink Tank PFI-8307Y iPF831/841/851 Yellow - Reactive Dye  
     
iPF831/841/851 Pigment 700 ml. PCS  (separate)    
Ink Tank PFI-8707MBK iPF831/841/851 Matte Black - Reactive Pigment, 700ml  
Ink Tank PFI-8707BK iPF831/841/851 Black - Reactive Dye, 700ml  
Ink Tank PFI-8707C iPF831/841/851 Cyan - Reactive Dye, 700ml  
Ink Tank PFI-8707M iPF831/841/851 Magenta - Reactive Dye, 700ml  
Ink Tank PFI-8707Y iPF831/841/851 Yellow - Reactive Dye, 700ml  
     
iPF831/841/851 Pigment 700 ml. PACK     
Ink Tank PFI-8707BK (3PCS) iPF831/841/851 Black - Reactive Dye, 700ml  
Ink Tank PFI-8707C (3PCS) iPF831/841/851 Cyan - Reactive Dye, 700ml  
Ink Tank PFI-8707M (3PCS) iPF831/841/851 Magenta - Reactive Dye, 700ml  
Ink Tank PFI-8707MBK (3PCS) iPF831/841/851 Matte Black - Reactive Pigment, 700ml  
Ink Tank PFI-8707Y (3PCS) iPF831/841/851 Yellow - Reactive Dye, 700ml  
     
 iPF8100/9100 Pigment, 700 ml. PCS  (Separate)    
Ink Tank PFI-701MBK iPF8000/8100/9000/9100 Cyan - Pigment, 700ml  
Ink Tank PFI-701BK iPF8000/8100/9000/9100 Magenta - Pigment, 700ml  
Ink Tank PFI-701C iPF8000/8100/9000/9100 Yellow - Pigment, 700ml  
Ink Tank PFI-701M iPF8000/8100/9000/9100 Photo Cyan - Pigment, 700ml  
Ink Tank PFI-701Y iPF8000/8100/9000/9100 Cyan - Pigment, 700ml  
Ink Tank PFI-701PC iPF8000/8100/9000/9100 Magenta - Pigment, 700ml  
Ink Tank PFI-701PM iPF8000/8100/9000/9100 Yellow - Pigment, 700ml  
Ink Tank PFI-701R iPF8000/8100/9000/9100 Photo Cyan - Pigment, 700ml  
Ink Tank PFI-701G iPF8000/8100/9000/9100 Photo Magenta - Pigment, 700ml  
Ink Tank PFI-701B iPF8000/8100/9000/9100 Red - Pigment, 700ml  
Ink Tank PFI-701GY iPF8000/8100/9000/9100 Green - Pigment, 700ml  
Ink Tank PFI-701PGY iPF8000/8100/9000/9100 Blue - Pigment, 700ml  
     
iPF8100/9100 Pigment, 700 ml. PACK    
Ink Tank PFI-701B (3pcs) iPF8000/8100/9000/9100 Blue - Pigment  
Ink Tank PFI-701BK (3pcs) iPF8000/8100/9000/9100 Cyan - Pigment  
Ink Tank PFI-701C (3pcs) iPF8000/8100/9000/9100 Matte Black - Pigment  
Ink Tank PFI-701G (3pcs) iPF8000/8100/9000/9100 Green - Pigment  
Ink Tank PFI-701GY (3pcs) iPF8000/8100/9000/9100 Gray - Pigment  
Ink Tank PFI-701M (3pcs) iPF8000/8100/9000/9100 Black - Pigment  
Ink Tank PFI-701MBK (3pcs) iPF8000/8100/9000/9100 Cyan - Pigment  
Ink Tank PFI-701PC (3pcs) iPF8000/8100/9000/9100 Photo Cyan - Pigment  
Ink Tank PFI-701PGY (3pcs) iPF8000/8100/9000/9100 Photo Gray - Pigment  
Ink Tank PFI-701PM (3pcs) iPF8000/8100/9000/9100 Photo Magenta - Pigment  
Ink Tank PFI-701R (3pcs) iPF8000/8100/9000/9100 Red - Pigment  
Ink Tank PFI-701Y (3pcs) iPF8000/8100/9000/9100 Yellow - Pigment  
     
iPF8100/9100 Pigment 700 ml.  PCS  (separate)    
Ink Tank PFI-702MBk iPF8100/9100 Matte Black - Pigment  
Ink Tank PFI-702Bk iPF8100/9100 Black - Pigment  
Ink Tank PFI-702GY iPF8100/9100 Grey - Pigment  
Ink Tank PFI-702PGY iPF8100/9100 Photo Grey - Pigment  
     
iPF8100/9100 Pigment 700 ml.  PACK    
Ink Tank PFI-702BK (3pcs) iPF8100/9100 Black - Pigment  
Ink Tank PFI-702GY (3pcs) iPF8100/9100 Grey - Pigment  
Ink Tank PFI-702MBK (3pcs) iPF8100/9100 Matte Black - Pigment  
Ink Tank PFI-702PGY (3pcs) iPF8100/9100 Photo Grey - Pigment  
     
iPF6410/6410S/6410SE/6460 Pigment , 130 ml. PACK    
Ink Tank PFI-8106B (5pcs) iPF6410/6460 Blue - Pigment, 130ml  
Ink Tank PFI-8106BK (5pcs) iPF6410/6410S/6410SE/6460 Black - Pigment, 130ml  
Ink Tank PFI-8106C (5pcs) iPF6410/6410S/6410SE/6460 Cyan - Pigment, 130ml  
Ink Tank PFI-8106G (5pcs) iPF6410/6460 Green - Pigment, 130ml  
Ink Tank PFI-8106GY (5pcs) iPF6410/6410S/6460 Grey - Pigment, 130ml  
Ink Tank PFI-8106M (5pcs) iPF6410/6410S/6410SE/6460 Magenta - Pigment, 130ml  
Ink Tank PFI-8106MBK (5pcs) iPF6410/6410S/6410SE/6460 Matte Black - Pigment, 130ml  
Ink Tank PFI-8106PC (5pcs) iPF6410/6410S/6460 Photo Cyan - Pigment, 130ml  
Ink Tank PFI-8106PGY (5pcs) iPF6410/6460 Photo Grey - Pigment, 130ml  
Ink Tank PFI-8106PM (5pcs) iPF6410/6410S/6460 Photo Magenta - Pigment, 130ml  
Ink Tank PFI-8106R (5pcs) iPF6410/6410S/6410SE/6460 Red - Pigment, 130ml  
Ink Tank PFI-8106Y (5pcs) iPF6410/6410S/6410SE/6460 Yellow - Pigment, 130ml  
     
iPF6410/6410S/6410SE/6460 Pigment , 300 ml. PACK    
Ink Tank PFI-8206B (3pcs) iPF6410/6460 Blue - Pigment, 300ml  
Ink Tank PFI-8206BK (3pcs) iPF6410/6410S/6410SE/6460 Black - Pigment, 300ml  
Ink Tank PFI-8206C (3pcs) iPF6410/6410S/6410SE/6460 Cyan - Pigment, 300ml  
Ink Tank PFI-8206G (3pcs) iPF6410/6460 Green - Pigment, 300ml  
Ink Tank PFI-8206GY (3pcs) iPF6410/6410S/6460 Grey - Pigment, 300ml  
Ink Tank PFI-8206M (3pcs) iPF6410/6410S/6410SE/6460 Magenta - Pigment, 300ml  
Ink Tank PFI-8206MBK (3pcs) iPF6410/6410S/6410SE/6460 Matte Black - Pigment, 300ml  
Ink Tank PFI-8206PC (3pcs) iPF6410/6410S/6460 Photo Cyan - Pigment, 300ml  
Ink Tank PFI-8206PGY (3pcs) iPF6410/6460 Photo Grey - Pigment, 300ml  
Ink Tank PFI-8206PM (3pcs) iPF6410/6410S/6460 Photo Magenta - Pigment, 300ml  
Ink Tank PFI-8206R (3pcs) iPF6410/6410S/6410SE/6460 Red - Pigment, 300ml  
Ink Tank PFI-8206Y (3pcs) iPF6410/6410S/6410SE/6460 Yellow - Pigment, 300ml  
     
iPF8410/8410S/8410SE/9410/9410S Pigment. 330 ml. PCS     
Ink Tank PFI-8306B iPF8410/9410 Blue - Pigment, 330ml  
Ink Tank PFI-8306BK iPF8410/8410S/8410SE/9410/9410S Black - Pigment, 330ml  
Ink Tank PFI-8306C iPF8410/8410S/8410SE/9410/9410S Cyan - Pigment, 330ml  
Ink Tank PFI-8306G iPF8410/9410 Green - Pigment, 330ml  
Ink Tank PFI-8306GY iPF8410/8410S/9410/9410S Grey - Pigment, 330ml  
Ink Tank PFI-8306M iPF8410/8410S/8410SE/9410/9410S Magenta - Pigment, 330ml  
Ink Tank PFI-8306MBK iPF8410/8410S/8410SE/9410/9410S Matte Black - Pigment, 330ml  
Ink Tank PFI-8306PC iPF8410/8410S/9410/9410S Photo Cyan - Pigment, 330ml  
Ink Tank PFI-8306PGY iPF8410/9410 Photo Grey - Pigment, 330ml  
Ink Tank PFI-8306PM iPF8410/8410S/9410/9410S Photo Magenta - Pigment, 330ml  
Ink Tank PFI-8306R iPF8410/8410SE/9410 Red - Pigment, 330ml  
Ink Tank PFI-8306Y iPF8410/8410S/8410SE/9410/9410S Yellow - Pigment, 330ml  
     
iPF8410/8410S/8410SE/9410/9410S Pigment. 700 ml. PCS  (separate)    
Ink Tank PFI-8706MBK iPF8410/8410S/8410SE/9410/9410S Matte Black - Pigment, 700ml  
Ink Tank PFI-8706BK iPF8410/8410S/8410SE/9410/9410S Black - Pigment, 700ml  
Ink Tank PFI-8706C iPF8410/8410S/8410SE/9410/9410S Cyan - Pigment, 700ml  
Ink Tank PFI-8706M iPF8410/8410S/8410SE/9410/9410S Magenta - Pigment, 700ml  
Ink Tank PFI-8706Y iPF8410/8410S/8410SE/9410/9410S Yellow - Pigment, 700ml  
Ink Tank PFI-8706PC iPF8410/8410S/9410/9410S Photo Cyan - Pigment, 700ml  
Ink Tank PFI-8706PM iPF8410/8410S/9410/9410S Photo Magenta - Pigment, 700ml  
Ink Tank PFI-8706R iPF8410/8410SE/9410 Red - Pigment, 700ml  
Ink Tank PFI-8706G iPF8410/9410 Green - Pigment, 700ml  
Ink Tank PFI-8706B iPF8410/9410 Blue - Pigment, 700ml  
Ink Tank PFI-8706GY iPF8410/8410S/9410/9410S Grey - Pigment, 700ml  
Ink Tank PFI-8706PGY iPF8410/9410 Photo Grey - Pigment, 700ml  
     
iPF8410/8410S/8410SE/9410/9410S Pigment. 700 ml. PACK    
Ink Tank PFI-8706B (3pcs) iPF8410/9410 Blue - Pigment, 700ml  
Ink Tank PFI-8706BK (3pcs) iPF8410/8410S/8410SE/9410/9410S Black - Pigment, 700ml  
Ink Tank PFI-8706C (3pcs) iPF8410/8410S/8410SE/9410/9410S Cyan - Pigment, 700ml  
Ink Tank PFI-8706G (3pcs) iPF8410/9410 Green - Pigment, 700ml  
Ink Tank PFI-8706GY (3pcs) iPF8410/8410S/9410/9410S Grey - Pigment, 700ml  
Ink Tank PFI-8706M (3pcs) iPF8410/8410S/8410SE/9410/9410S Magenta - Pigment, 700ml  
Ink Tank PFI-8706MBK (3pcs) iPF8410/8410S/8410SE/9410/9410S Matte Black - Pigment, 700ml  
Ink Tank PFI-8706PC (3pcs) iPF8410/8410S/9410/9410S Photo Cyan - Pigment, 700ml  
Ink Tank PFI-8706PGY (3pcs) iPF8410/9410 Photo Grey - Pigment, 700ml  
Ink Tank PFI-8706PM (3pcs) iPF8410/8410S/9410/9410S Photo Magenta - Pigment, 700ml  
Ink Tank PFI-8706R (3pcs) iPF8410/8410SE/9410 Red - Pigment, 700ml  
Ink Tank PFI-8706Y (3pcs) iPF8410/8410S/8410SE/9410/9410S Yellow - Pigment, 700ml  
CUTTER    
Cutter Blade CT-05 For iPF710 only (Optional)  
Cutter Blade CT-06 iPF8410/8410S/8410SE/9410/9410S Replacement cutter blade  
Cutter Blade CT-07 PRO Series  
Cutter Blade CT-08 For TM series  
     
PRINT HEAD    
Print Head PF-03    iPF815/825
iPF5100 Replacement printhead 
 
Print Head PF-04  iPF650/671/681/750/760/765/781/786/831/841/851
Replacement printhead
 
Print Head PF-05  iPF6410/6410S/6410SE/8410/8410S/8410SE/9410/9410S
Replacement printhead
 
Printhead PF-06 TX / TM Series  
Printhead PF-10 PRO Series  
     
MAINTENANCE CARTRIDGE    
Maintenance Cartridge MC-05   iPF510/iPF5100 Cartridge to absorb waste ink  
Maintenance Cartridge MC-07  iPF700/710 Cartridge to absorb waste ink  
Maintenance Cartridge MC-08 iPF8410/8410S/8410SE/9410/9410S Cartridge
to absorb waste ink 
 
Maintenance Cartridge MC-09 iPF815/825/831/841/851 Cartridge to absorb waste ink  
Maintenance Cartridge MC-10 iPF650/671/671E/681/686/750/760/765/771/781/786 Cartridge to absorb waste ink  
Maintenance Cartridge MC-16   iPF605/6410/6410S/6410SE/6460 Cartridge to absorb waste ink  
Maintenance Cartridge MC-30 PRO Series  
Maintenance Cartridge MC-31 TM series