ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

ท่านสามารถเลือกการสั่ง ซื้อสินค้า ได้ 3 วิธี ดังต่อไปนี้

1. สั่งซื้อทางโทรศัพท์ (Call To Order)

ท่านสามารถเลือกชมสินค้าที่ แสดงอยู่ในเว็บไซต์ และขอใบเสนอราคา (Quotation) จากเจ้าหน้าฝ่ายขายของเราได้ในเวลาทำการทุกวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08:30 น. – 17:30 น. ดังนี้
02-688-8693 และ 02-688-8698
ถ้าต้องการใช้ของด่วนติดต่อเบอร์ 089-625-6666
หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

2. สั่งซื้อทางโทรสาร ( Fax To Order)

ท่านสามารถสั่งซื้อทาง โทรสารได้ โดยพิมพ์รายการสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ หรือใบสั่งซื้อ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ และสถานที่ในการส่งของ แล้วส่งโทรสารมาที่ หมายเลข 02-688-1461
สำหรับลูกค้าทางไปรษณีย์ สามารถติดต่อขอรับเลขที่พัสดุ เพื่อตรวจสอบเช็คสถานะสินค้าได้หลังจากที่ทางเราส่งสินค้าให้แล้ว 1 วันค่ะ

3. สั่งซื้อทาง Email

ท่านสามารถสั่งซื้อทาง Email ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) พร้อมทั้งพิมพ์รายการสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ หรือใบสั่งซื้อ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ และสถานที่ในการส่งของ

 

วิธีการชำระเงิน

ลูกค้าต่างจังหวัด

ชำระเงินก่อนจัดส่งสินค้า ท่านสามารถชำระเงินค่าสินค้าได้โดย ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคารหรือ ผ่านตู้  ATM (เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ) โดยโอนค่าสินค้า มาได้ตามชื่อและหมายเลขบัญชีธนาคารของบริษัท ที่แสดงไว้ด้านล่าง

ลูกค้าในเขตกรุงเทพ

สามารถชำระค่าสินค้าได้ ตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ ตกลงกัน เช่น

  1. โดยการโอนเข้าบัญชี ของบริษัทที่แสดงไว้ด้านล่าง
  2. ชำระเป็นเงินสด, เช็คเงินสด หรือเช็คสั่งจ่ายล่วงหน้า หลังจากที่ได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว สามารถชำระค่าสินค้ากับพนักงานส่งของได้เลย

หมายเลขบัญชีธนาคารของบริษัท

ท่านสามารถชำระค่าสินค้าโดย  ผ่านเคาเตอร์ธนาคารหรือ ผ่านตู้  ATM (เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ) เข้ามาที่ บัญชีชื่อ บริษัท ไอ.เอ.พริ้นติ้งซัพพลาย จำกัด

ธนาคาร สาขา บัญชี เลขที่
ไทยพาณิชย์ เจริญกรุง ซอย 72 ออมทรัพย์ 126-215-8742
กรุงเทพ ตรอกจันทร์ ออมทรัพย์ 133-529-9259
กสิกรไทย ซอยแฉล้มนิมิตร (ประดู่ 1) ออมทรัพย์ 729-249-5344
กรุงไทย เจริญกรุง 93 ออมทรัพย์ 982-699-3948

หลังจากโอนเงินมาแล้ว (กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้ด้วยค่ะ กรณีมีข้อผิดพลาดจะได้สามารถตรวจสอบได้ง่าย)
จากนั้น กรุณาแจ้งกลับมายังทางเราว่าได้โอนเงินมาแล้ว โดยวิธีดังต่อไปนี้

  • กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินมา ที่ Fax.02-688-1461 พร้อมทั้งระบุชื่อ-นามสกุล ผู้สั่งซื้อ หรือชื่อร้าน เบอร์ติดต่อ หรือเลขที่ใบสั่งซื้อมาด้วย
  • scan หลักฐานการโอนเงิน แล้วส่งมาที่ อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. พร้อมทั้งระบุชื่อ-นามสกุล ผู้สั่งซื้อ หรือชื่อร้าน เบอร์ติดต่อ หรือเลขที่ใบสั่งซื้อมาด้วย
  • หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ โทร.02-688-8693 ,02-688-8698

 

รูปแบบการจัดส่งสินค้า

เพื่อความสะดวกของลูกค้า และความปลอดภัยของสินค้าในการจัดส่ง มีวิธีการจัดส่งสินค้า ดังนี้

การจัดส่งสินค้าด่วนโดยเจ้าหน้าที่ :

บริการจัดส่งไปยังผู้รับในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยพนักงานส่งของ(สำหรับสินค้ากระดาษขาวพล็อต และกระดาษไข บริการส่งของภายใน 4 ชั่วโมง )

การส่งสินค้าโดยรถขนส่ง :

จัดส่งโดย บริษัทขนส่งที่บริการส่งสินค้าถึงมือท่าน (NTC) หรือแล้วแต่ลูกค้าจะสะดวก หากยังไม่เคยใช้บริการขนส่งจากที่ใดทางบริษัทฯ จะหาบริษัทขนส่งให้

บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS :

  1. บริษัทจะจัดส่งสินค้าไปยังที่ทำการไปรษณีย์ ในวันถัดไปนับจากวันที่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าแล้ว โดยถือเวลา 16.30 น. เป็นเวลาสุดท้ายของการชำระเงินในวันนั้น
  2. ในกรณีวันถัดจากวันชำระเงินเป็นวันหยุดของบริษัทหรือเป็นวันหยุดของที่ทำการ ไปรษณีย์ บริษัทจะเลื่อนการส่งออกไปเป็นวันเปิดทำการถัดไป
  3. ค่าจัดส่งคิดตามน้ำหนักของสิ่งของ กรณีสั่งของไม่ครบตามกำหนดของคิดค่าขนส่งตามไปรษณีย์ไทย

ขนส่งอื่น ๆ :

แล้วแต่ลูกค้าสะดวกให้บริการขนส่ง

หมายเหตุ :

ฟรีค่าจัดส่งกรณีสั่งสินค้าครบ 3,000 บาทขึ้นไป สำหรับลูกค้าในกรุงเทพ
ฟรีค่าจัดส่งกรณีสั่งสินค้าครบ 5,000 บาทขึ้นไป สำหรับลูกค้าปริมณฑล
ฟรีค่าจัดส่งกรณีสั่งสินค้าครบ 8,000 บาทขึ้นไป สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด กรณีสั่งไม่ครบทางลูกค้าต้องจ่ายค่าขนส่งเอง
หมายเหตุ ค่าขนส่งต่างจังหวัดเริ่มต้นที่ 50 บาทขึ้นไป ขึ้นอยู่กับจังหวัด